کوچولوی نابغه

نمونه سوالات امتحانی و تیز هوشان برای دوره ی دبستان و راهنمایی و دبیرستان

برگرفه از كتاب ۱۳۰۰ تست برگزيده ي كنكور تيز هوشان دكتر شاكري(شاگردي)

 

با اضافه كردن۷۰۰۰ به اختلاف بزرگ ترين عدد۵ رقمي و كوچك ترين عدد چهار رقمي دهگان هزار عدد حاصل چه خواهد بود؟

الف)۹                 ب)۵                              ج)۰                           د)۱

پاسخ صحيح گزينه ي (ج) است.

طبقه ي يك هاي كدام يك از اعداد زير هنگام با حروف  نوشتن نوشته نمي شود؟

الف)۸۹۳۰۰۴                ب)۶۹۲۰۰۰                    ج)۲۰۹۰۱۳                    د)۴۰۴۱۰۰

پاسخ صحيح گزينه ي ب است.

به كدام يك از عدد هاي زير۱۳ بسته ي هزارتايي و۶ بسته ي ده هزار تايي اضافه كنيم تا حاصل يك عدد ۷ رقمي شود؟

الف)۹۳۵۰۰۰                     ب)۶۹۲۰۰۰                  ج)۴۵۰۰۲۹                 د)۶۹۵۴۳

پاسخ صحيح گزينه ي الف است.

علي ۳ بستهي هزار تايي از عدد ۶۲۰۴۲۶ را تبديل به بسته هاي صد تايي كرد.حالا در اين عدد چند بسته ي صدتايي وجود دارد؟

الف)۴ بسته                  ب)۴۳ بسته                    ج)۳۴ بسته                     د)۳۰ بسته

پاسخ صحيح گزينه يج است. 

[ دوشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۸۹ ] [ 14:35 ] [ دوست ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه