کوچولوی نابغه

نمونه سوالات امتحانی و تیز هوشان برای دوره ی دبستان و راهنمایی و دبیرستان

(نمونه سوالات ریاضی چهارم دبستان)

ا-جا های خالی را کامل کن.

-هر چهار ضلعی که فقط دو ضاع موازی داشته باشد --------- نام دارد.

-در هر متوازی الا ضلاع ضلع های روبرو با هم ---------- و ----------- هستند.

-مایعات را با واحدی به نام ---------- اندازه گیری می کنند.

- باقیمانده ی تقسیم 81 بر 9 مثل باقیمانده ی تقسیم ------------- است بر 3 یعنی --------- پس 85 بر 9

بخش پذیر ---------.

 - واحد اندازه گیری زاویه ---------- نام دارد که اندازه ی ان ---------- زاویه ی قائمه است.

- گسترده ی چهار وجهی منظم از --------- مثلث ------------------- تشکیل شده است.

- مساحت استان شیراز با ------------ بیان می شود.

- باقیمانده ی تقسیم 5437 بر 3 مثل باقیمانده ی تقسیم ---------- است بر 3 یعنی -------- پس 5437 بر 3

پذیر ----------- .

- خط تقارن زاویه را ------------- می نامند.

- -------- سانتی متر مکعب برابر است با 5 لیتر.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

چه طور بود؟

این بار فقط جا خالی دادم اما در دفعه های بعدی مدل های دیگری هم سوال می دم.

و نیز سوالات برگرفته از کتاب همشاگردی برتر (منتشران)

[ یکشنبه شانزدهم آبان ۱۳۸۹ ] [ 15:48 ] [ دوست ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه